KW Garland Gliwice

1 Liga

2022- Ekstraklasa – 17 miejsce ( spadek do 1 Ligi )

2021- Ekstraklasa – 10 miejsce 

2020- 1 Liga – 5 miejsce ( awans do Ekstraklasy )

Marek Stańczyk
Sternik
Tomek
Trymer Szymanski
Marcin Spałek
Trymer
Marcel Kozłowski
Dziobowy

Nasz klub powstał w 1948 roku i początkowo nazywał się Klub Morski Ligi Morskiej w Gliwicach. Kolejne zmiany polityczne w kraju doprowadziły do objęcia organizacyjnego klubu przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, a następnie Ligę Obrony Kraju. Aktualnie klub działa jako: Klub Wodny Ligi Obrony Kraju z imieniem GARLAND przyjętym dla upamiętnienia marynarzy niszczyciela ORP GARLAND walczącego w II wojnie światowej.

Główna działalność  Klubu w latach 50 i początkach 60 to:
– promocja rozwoju szeroko rozumianych problemów morskich,
– szkolenie dla potrzeb Marynarki Wojennej RP ster motorzystów i sygnalistów,
– szkolenie żeglarskie i motorowodne.

W początkach lat 60 powstała sekcja żeglarstwa regatowego opartego na  jachtach klasy Snipe oraz nowo otrzymanych ze stoczni w Chojnicach jachtach klasy Finn. Liczne sukcesy sportowe wytyczyły nowy kierunek typowo sportowej działalności klubu. Lata 70 i 80 to szeroki rozwój klubowego żeglarstwa sportowego skierowanego nie tylko do młodzieży, ale również do najmłodszych adeptów sztuki żeglarskiej. Pozyskanie jachtów klasy Optimist, Cadet, OK’Dinghy, Europa i społeczne zaangażowanie instruktorów spowodowało, że działalność sportowa wraz ze szkoleniową stały się głównymi kierunkami  pracy klubowej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna w kraju doprowadziła do otwarcia granic, również dla polskiego żeglarstwa, umożliwiając starty reprezentantów klubu w międzynarodowych imprezach sportowych. Były to pierwsze starty w tak renomowanych regatach jak Goldener Opti, Kieler Woche w Niemczech, Youth SPA w Belgii oraz kolejne
regaty rangi Mistrzostw Europy i Świata m.in. w Hiszpanii, Norwegii, Francji i Polsce.

Należy podkreślić, że w całym opisanym okresie klub funkcjonował dzięki społecznemu zaangażowaniu działaczy, rodziców i zawodników, korzystając w bardzo ograniczonym zakresie ze wsparcia zewnętrznego. W tym czasie rozwinęła się inicjatywa budowy we własnym zakresie sprzętu pływającego i tak powstały własne konstrukcje „egzemplarze” jachtów klasy narodowej Omega oraz klas międzynarodowych Optimist i Europa.

ZESPOŁY EKSTRAKLASA ŻEGLARSKA

ZESPOŁY Liga ŻEGLARSKA

Partnerzy i sponsorzy
Sponsorzy główni
Partnerzy
Partner technologiczny