Etisoft 2KMM Sailing Team

(ETI)
I Liga
Eti

Wyniki:

2023 - 1 Liga: 18 miejsce

2022 - 1 Liga: 16 miejsce

2021 - 1 Liga: 17 miejsce

 

 

Zawodnicy

Aktualności

Galerie

Wyniki:

2023 - 1 Liga: 18 miejsce

2022 - 1 Liga: 16 miejsce

2021 - 1 Liga: 17 miejsce