Polityka Prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych wchodzące w życie z dn. 25.05.2018.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest firma MT Partners Kamila i Maciej Cylupa sp.j., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 22/1. Możesz skontaktować się z  administratorem danych drogą mailową info@ligazeglarska.pl lub telefoniczną tel. +48 783 00 83 83.
 2. W jakich celach przetwarzane są twoje dane?
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia produktów i usług zakupionych poprzez witrynę ligazeglarska.pl. Jeśli otrzymaliśmy twoją zgodę (na piśmie, w postaci wpisania się na listę lub drogą elektroniczną – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkpoint’u lub wpisanie się na newsletter) twoje dane osobowe są także przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowych artykułach, aktualnościach i wydarzeniach oraz informacji o charakterze handlowym. Jeśli otrzymaliśmy twoją zgodę, twoje dane są przetwarzane także do celów marketingowych.
 3. Przez jaki okres będą przechowywane twoje dane osobowe?
  W odniesieniu do sprzedaży produktów twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane będą przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych do momentu wycofania przez ciebie zgody na takie przetwarzanie.
 4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania twoich danych?
  W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez firmę MT Partners sp.j. twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.
 5. Wymóg podania danych
  Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona. Podanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą twoje dane osobowe?
  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, usługodawcom obsługującym płatności, działania marketingowe czy obsługę klienta. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Jakie są twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Przysługują ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
   W zakresie, w jakim twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres  info@ligazeglarska.pl