Wartości

Nasza energia to siła wiatru.
Używamy siły wiatru i wody.
Napędzani jesteśmy siłą ludzkich mięśni.
Dbamy o nasze otoczenie.
Jesteśmy fair play.

Pasja

Nasze działania są podyktowane pasją i pełnym zaangażowaniem. Przystępujemy do każdego zadania z energią i determinacją, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Idea

Poświęcamy się rozwojowi polskiego żeglarstwa, dążąc do jego promocji i ulepszania na każdym kroku.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo uczestników jest naszym nadrzędnym priorytetem. Stosujemy najlepsze praktyki i rozwiązania, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla wszystkich.

Ekologia

Działamy w harmonii z przyrodą, promując ekologiczne podejście i praktyki wspierające ochronę środowiska.

Media

Uznajemy media za niezbędny filar naszej strategii, wykorzystując ich potencjał do budowania pozytywnego wizerunku i szerzenia naszych idei.

Sport

Jesteśmy ambasadorami sportu wolnego od dopingu i skandali, opierając naszą działalność na zasadach uczciwości i fair play.
Cenimy otwartość i współpracę, zapraszając do udziału każdego, kto podziela nasze wartości i chce się przyczynić do realizacji naszej misji.